Handelsbetingelser

For leveringsadresse og depot service af firmaet Ole’s Pakkebil

Oles Pakkebil
Inh. Jens-Ole Spieler
Teichweg 8
D-24955 Harrislee
Tyskland

E-Mail: info@olespakkebil.com

 1. Anvendelsesområde og emne
 1. Disse generelle vilkår og betingelser (herefter benævnt GTC) regulerer kontraktforholdet mellem Ole’s Pakkebil og dets kunder (i det følgende nævnt Kunde) inden for rammerne af Leveringsadresse og Depot Service.
 2. Oles Pakkebil giver kunderne deres adresse og lagerplads til levering og / eller opbevaring af breve, pakker eller varer (i det følgende benævnt forsendelser).
 3. Oles Pakkebil tager sig af opbevaring af forsendelserne. Ejerskabet af forsendelserne ændres ikke, især Ole’s Pakkebil ejer ikke forsendelserne.
 4. Priserne skyldes størrelsen og vægtfordelingen i den nuværende prisliste over Oles Pakkebil.
 5. På grund af den store leveringskvantitet er det ikke muligt for Ole’s Pakkebil at acceptere individuelle forsendelser eller forsendelser, der kommer til et bestemt dato efter kundeservice. Således skal kunden sørge for, at kun forsendelser, han ønsker, leveres til Ole’s Pakkebil.
 6. Oles Pakkebil håndterer denne service ved hjælp af forskellige sikkerhedsmåder. Disse er
  a. Hver kunde modtager et personligt kundenummer.
  b. Senest ved afhentning af første forsendelse, skal kunden godkende sig selv. Oles Pakkebil gemmer ID-kortets data.
  c. Uden en fungerende e-mail-adresse til kunden, er det ikke muligt, at deltage i pakkeservice.
 7. Oles Pakkebil tilbyder to kundeservicer: en personlig leveringsadresse og en pakke depot service.

2. Personlig leveringsadresse service

 1. I forbindelse med Oles Pakkebil, kundens navn og det personlige kundenummer kan denne kunde sende leverancer til Ole’s Pakkebil. Leveringsadressen skal være i følgende korrekte postformular

Oles Pakkebil
Kundennummer+fornavn+efternavn
Ochsenweg 73
24941 Flensburg

For eksempel:

Oles Pakkebil
Kxxxx Søren Sørensen
Ochsenweg 73
24941 Flensburg

 1. Oles Pakkebil accepterer i princippet alle forsendelser,på kundens vegne.
 2. Godkendelse af eksternt beskadigede forsendelser, afvises og noteres altid af Ole’s Pakkebil, på beviset for levering af postvæsenet eller den pågældende transportør.
 3. Forsendelser uden en tidligere tildelt kundenumme,r af Oles Pakkebil, accepteres ikke.
 4. Ikke-frie, underfrankerede eller uanmeldte COD-forsendelser, accepteres ikke.
 5. Ved hver forsendelses kvittering modtager kunden en besked fra Oles Pakkebil, at en forsendelse er ankommet til ham
  a. Meddelelsen vil blive sendt via e-mail.
  b. På kundeforespørgsel kan meddelelsen også ske via SMS, SMS er opkrævet.
 6. Oles Pakkebil gemmer forsendelsen (r), indtil den afhentes af den legitime kunde. Opbevaring af forsendelser er inkluderet i basisprisen, af pakke service op til en vis opbevaringsperiode. Den nøjagtige opbevaringsperiode for basisprisen kan ses på den aktuelle prisliste. Så snart indleveringen af ​​en levering ikke har fundet sted inden for denne opbevaringsperiode hos Oles Pakkebil, vil der blive opkrævet et tillæg for videre opbevaring af forsendelsen, i henhold til den respektive gyldige prisliste.
 7. Oles Pakkebil har lov til at opbevare varer inden for 1 km fra butikken i en anden bygning end butikken.
 8. Åbning, behandling, videresendelse eller levering af overførsler fra Oles Pakkebil er ikke aftalt i denne service. Undtagelser kræver en skriftlig aftale og skal betales.
 9. Officielle meddelelser og advokatsmeddelelser, anses for at være blevet leveret, en dag efter afsendels,e af meddelelsesemail.

3. Pakke depot service

 1. Oles Pakkebil tilbyder kunden, opbevaringsfaciliteter til alle typer forsendelser, undtagen dem, der er anført under 5.7.
 2. Forsendelsen skal pakke,s enten i et brev eller pakke i en enhed klar til afsendelse.
 3. Oles Pakkebil må lagre varer inden for 1 km fra butikken i en anden bygning end selve butikken.
 4. Så snart forsendelsen er afsendt til kunden, bliver pakke depot service faktureret.

4. Opgaver og pligter af Oles Pakkebil

 1. Oles Pakkebil tildeler og styrer kundenumre.
 2. Oles Pakkebil modtager forsendelser og opbevarer dem i forretningslokalerne.
 3. Oles Pakkebil underretter kunden, så snart en forsendelse er ankommet, via e-mail og på anmodning,samtidig via SMS.
  a. Meddelelser om forsendelser vil ske straks efter modtagelsen af ​​forsendelsen senest inden for en hel arbejdsdag.
  b. Kvitteringsmeddelelser via SMS er underlagt et gebyr.
  c. En besked-e-mail anses for at blive afleveret, hvis mail-serveren ikke giver dig besked om en ikke-leverance.
  d. Oles Pakkebil accepterer toldbreve. Sådanne kommer f.eks.,hvis varer importeres fra ikke-europæiske lande il tyskland, og opbevares på grund af betaling af told, ved tysk told. Disse toldbreve opbevares normalt som en forsendelse. Kunden henter dem, og modtager derefter deres forsendelse fra tysk told, ved fremlæggelsen af ​​dette brev. Kunden skal bemærke, at hans varer kun opbevares i tolden i nogle dage og derefter returneres til leverandøren.
  e. Kunden har mulighed for straks at kontrollere sine oplagrede forsendelser i Oles Pakkebil.
  f. Oles Pakkebil disponerer tømmer eller emballagemateriale efter kundens ønske. Dette er gratis for kunderne.

5. Opgaver og forpligtelser hos kunden

 1. Kunden skal levere Oles Pakkebil hans eller hendes nøjagtige personlige, eller forretningsadresse og en arbejds-e-mailadresse med det formål, at kunne udstede hans / hendes kundenummer.
 2. Deltagelse uden en fungerende e-mail-adresse er ikke mulig. En ændring af e-mail-adressen skal straks indberettes til Oles Pakkebil.
 3. Navn og adresse skal verificeres med ID, pas eller ID-kort. Oles Pakkebil opretter en kopi af id’et. Det er således nødvendigt, at adressens ejer foretager afhentningen personligt ved modtagelsen af ​​den første forsendelse.
 4. Navneændringer kan kun udføres personligt ved at præsentere ID-kortet eller den officielle dokumentation om navneændringen.
 5. Flere applikationer er ikke mulige, for samme person eller for samme firma. Undtagelser kræver det skriftlige samtykke fra Oles Pakkebil.
 6. Kunden må kun have en forsendelse sendt til leveringsadressen, hvis de maksimale størrelses- og vægtrestriktioner, der er angivet i den aktuelle prisliste, er opfyldt, og kunden har et kundenummer tildelt af Oles Pakkebil i hans navn.
 7. For at undgå, at reklame bliver sendt til denne leveringsadresse, kræves fra kunden, en forpligtelse, til ikke at bruge denne adresse som kommerciel adresse gratis.
 8. Kunden skal være den juridiske ejer eller køber af disse varer.
 9. Kun kunden, som køber af forsendelser gør forpligtelser i henhold til købsaftalen, indgået med sælgeren. Opbevaring eller opbevaring udgør ingen forpligtelse fra Oles Pakkebil til leverandøren eller sælgeren.
 10. Leveringsadressen må ikke bruges som faktureringsadresse.
 11. Hvis en kunde er bosat uden for Tyskland, skal han angive leverandøren hjemme i udlandet.
 12. Ikke accepteres eller ikke opbevares
  a. Forsendelser, hvis transport er i strid med lovlige eller officielle forbud, hvis transport eller oplagring er underlagt nationale eller internationale farlige bestemmelser, eller hvis transport er underlagt særlige forhold.
  b. Forsendelser med utilstrækkelig emballage, især med flydende indhold, så vidt dette ikke er tætningsbeskyttet pakket og beskyttet mod lækage.
  c. Overførsler af usædvanligt eller vanskeligt at estimere værdi.
  d. Forsendelser med letfordærvelige eller beskadigede varer, som skal beskyttes specielt mod varme eller kulde.
  e. Forsendelser, der er lugtforstyrrende.
  f. Forsendelser, der indeholder levende dyr og dødelige rester af dyr eller mennesker.
  g. Forsendelser, der på grund af deres ydre natur eller deres indhold kan bringe personer i fare eller forårsage skade på materielle varer eller andre forsendelser.
  h. For toldbestemmelser er kunden fuldt ansvarlig.
  i. Kunden identificerer sig inden samlingen, ved at præsentere sit id-kort, pas eller identitetskort.
  j. Ved indsamling er kunden eller dennes bemyndigede repræsentant sammen med medarbejderen hos Oles Pakkebil, forpligtet til at kontrollere forsendelsen for korrekthed og integritet.
  k. Kundenummeret i forbindelse med leveringsadressen må kun bruges af den person, der er registreret hos Oles Pakkebil. I tilfælde af overtrædelse, er adresselederen ansvarlig. Som følge heraf skal Oles Pakkebil refunderes af adressens ejer.
  l. Kunden skal vente med anmodninger om forsendelser eller ved afhentning, indtil afsendelsesbevisens email fra Oles Pakkebil er ankommet.
  m. Forsendelser kan ikke udstedes, før meddelelses-e-mailen er blevet sendt til kunden.

6. Godkendelser

 1. Hvis kunden ikke personligt afhenter forsendelsen fra Oles Pakkebil på de respektive butikkens åbningstider, er det også muligt at foretage en afhentning foretaget af en person bestilt af kunden. Det kræver dog, overholdelse af formaliteterne nævnt nedenfor. Der er to mulige Bevollmächtigungsarten: Engangsbeløb afhentning ved fuldmagt på papir og til en permanent fuldmagt (inkluderer næsten alle de beføjelser af en adresse ejer).
 2. Afhentningen bringer til engangs afhentning af en forsendelse, underskrevet af kundeautoriteten i originalen. Hertil kommer, en kopi af id-kort, pas eller identitetskort ejeren af ​​adressen den er til stede, hvorfra underskriften af ​​hovedstolen er genkendelig. En sådan fuldmagt kan downloades på hjemmesiden af ​​Oles Pakkebil. Denne fuldmagt og en kopi af identitetskort, pas eller identitetskort forbliver hos Oles Pakkebil.
 3. En adressejer kan anmode om udstedelse af en permanent fuldmagt til en person udpeget af ham. Med denne fortsatte fuldmagt har den person ret, til at udøve alle de rettigheder, adresse indehaveren kun ét navn ændring af adressen indehaveren eller indehaverne af virksomheden og sletning af adressen kan ikke gøres af en person med en permanent mandat. En adresse indehaver kan have mere end én person udstedt en fortsat fuldmagt samtidigt. Varigheden af ​​fuldmagt, er ideal for ægtefæller, der bor sammen, enkeltpersoner og for virksomheder, hvis virksomhedens ejer, ikke sev kan komme,til at afvikle transaktioner. Hvis en virksomhed ejer eller en leder ikke kan komme, skal det være klart dokumenteret,hvem er juridisk ejer eller leder af virksomheden. Kun denne kan derefter godkende en person med fast bemyndigelse til at åbne og administrere adressen. På hjemmesiden for Oles Pakkebil relevante formularer kan downloades.
 4. Oles Pakkebil påtager sig intet ansvar for misbrug af en permanent fuldmagt eller en engangsadvokat.
 5. Tilbagekaldelsen af en permanent fuldmagt skal være skriftlig.

7. Betaling

 1. Priserne på leveringsadresse eller pakke service skal betales kontant ved afhentning. Den daglige prisliste gælder ved afhentning af forsendelsen.
 2. Oles Pakkebil har en lien på forsendelserne, for alle krav i forbindelse med oplagringskontrakten. Lien strækker sig også til kravet som følge af en eventuel forsikring. Lien eksisterer så længe Oles Pakkebil ejer forsendelsen.
 3. For længere opbevaringstider vil der blive opkrævet yderligere daglige gebyrer, se den respektive gyldige prisliste.
 4. Beregningen af ​​tv-afgiften er meget omkostningseffektiv i kundernes interesse. Af disse grunde er Oles Pakkebil-udgift, der opstår uden for servicekataloget noteret på prislisten, ekstra gebyr. Dette sker i henhold til tid og timeprisen, som også meddeles i prislisten.
 5. Hvis kunden anvender strid med disse vilkår og betingelser, levering adresse som faktureringsadresse og mødes påmindelser, inkasso eller juridiske breve, stilet til Oles Pakkebil, skal kunden betale Oles Pakkebil arbejdsbyrden,som derved afholdes.
 6. Oles Pakkebil er ikke forpligtet til at bistå med transport af forsendelser. Medmindre transportstøtte ydes, er det altid en frivillig tjeneste, hvortil der ikke er noget krav.

8. Undtagelser

 1. Oles Pakkebil kan fratage kunden det tildelte kundenummer og blokere det til videre brug. Dette gøres skriftligt inden for en periode på 2 uger. Den begynder en dag efter afsendelse via e-mail.
 2. Som at deltage i en arbejdsgruppe,er en gyldig e-mail-adresse afgørende. Oles Pakkebil har ret til at stoppe med at sende antagelser med kort varsel og annullere kundenummer, hvis den gemte e-mail-adresse ikke kan nås efter flere forsøg. Da e-mail-adresse er det eneste middel til kommunikation med denne tjeneste, er Oles Pakkebil ikke forpligtet til at give et sådant afslag eller annullering på en anden måde.
 3. I svigagtige tilfælde, såsom i manglende betaling af bestilte varer, i tjeneste hos retten betalingsordrer, i tilfælde af manglende meddelelse af den faktiske hjemmeadresse til leverandøren (dette omfatter brug af leverancen adresse som faktureringsadresse), i påskud af en anden køber af varerne i ordrer af varer på vegne af Oles Pakkebil for varer med kriminelle baggrunde eller lignende ekstreme overtrædelser kan Oles Pakkebil trække adressen uden tidsbegrænsning.

9. Ansvar

 1. Levering af kunden
  Kunden er ansvarlig for alle skader, som Oles Pakkebil opstår fordi kunden ikke angiver faren for et program, samt for skade forårsaget af ukorrekt eller ufuldstændig beskrivelse af en udsendelse, ved forkert vægt eller dimensioner eller ved fejl i emballagen.
 2. Principper for ansvar for Oles Pakkebil
  a. Oles Pakkebil er kun ansvarlig for juridiske eller kontraktlige forpligtelser i alle aktiviteter, hvis Oles Pakkebil eller dets vicarious agenter og / eller vicarious agenter er skyldige.
  b. Pligten til udledning opfylder i grunden Oles Pakkebil. hvis svigt af en mission ikke var eksternt synlige eller måske Oles Pakkebil opklaringen af ​​en årsag til skader på placeringen af ​​omstændighederne ikke med rimelighed kan forventes, at kunden skal dog bevise, at Oles Pakkebil forvoldt skaden uagtsomt.
 3. Udelukkelse af ansvar
  a. Krav mod Oles Pakkebil for total eller delvis tab eller skade er udelukket, hvis
  i. kunden eller legitimeret af ham har ikke rejst klagerne umiddelbart efter opsamling af forsendelsen på opbevaringsstedet i skader ikke udadtil synlige umiddelbart efter deres opdagelse, overfor Oles Pakkebil skrivning
  ii. skader på grund af force majeure, naturkatastrofer, krig, borgerkrig eller krigslignende begivenheder, strejker, lockout, arbejdskraft uro, politisk vold, optøjer, andre borgerlige uroligheder, sabotage, tilbagetrækning eller indgreb er forårsaget af højere myndighed eller embedsmand og skaderne godt kunne ikke afværges med pleje af en ordentlig lagerholder
  iii. skaden sin årsag i området for kunden og / eller forsendelsen er især når skaden er forårsaget af de naturlige karakteristika af udsendelsen, defekte eller manglende emballage, skadedyrsangreb, indre forringelse, fading, rust, mug, råd eller lignende forårsaget er
  b.Ved anbefalet post skal kunden afholde eventuelle afviste frister eller forsinkelser. Erstatningskrav er hermed ikke begrundet i Oles Pakkebil.
  c. Oles Pakkebil er ikke ansvarlig for følgeskader og følgeskader, som f.eks økonomiske tab, fortabt fortjeneste, tabt fortjeneste eller tab af indtægter, udgifter til udskiftningsoperationer samt skader som følge af forsinkelse i håndteringen.
 4. Begrænsning af ansvar
  a. Oles Pakkebils ansvar for kontraktlige brud på told og erstatning er begrænset til hensigtsmæssig og grov uagtsomhed. Dette gælder ikke for skade på liv, krop og sundhed hos kunden, samt krav på krænkelse af kardinalforpligtelser og erstatning for erstatningsansvar. I den henseende er Oles Pakkebil ansvarlig for enhver grad af fejl.
  b. Ovennævnte udelukkelse af erstatningsansvar gælder også for lidt uagtsomme overtrædelser af tolden hos vicarious agenter i Oles Pakkebil.
  c. I det omfang ansvar for skader, der ikke er baseret på skader på liv, lemmer eller helbred for kunden ikke er udelukket for simpel uagtsomhed, forældes inden for et år, begyndende med fremkomsten af ​​kravet.
  d. For så vidt som erstatningsansvaret for Oles Pakkebil udelukkes eller begrænses, gælder dette også med hensyn til medarbejdernes personlige ansvar, Oles Pakkebils agenter.
  e. Kunden skal bevise værdien af ​​forsendelsen. Hvis Oles Pakkebil forårsager uagtsomhed, er skader, der ikke er livs-, krops- eller sundhedsskader, begrænset til den påviste værdi af forsendelsen. Forpligtelsesloven pr. Forsendelse er højst 500 € .-. Medmindre modtageren viser indholdets værdi af sendingen, bortfalder Oles Pakkebils ansvar.

Datalagring og privatlivets fred

Oles Pakkebil bruger elektroniske midler og lagrer kundedata.

Oles Pakkebil har ret til at give oplysninger om modtagne forsendelser. Til dette formål forespørges kundenummeret fra Oles Pakkebil og det tilsvarende navn og fornavn altid.

Oles Pakkebil har ret til at indsende kundens kontaktoplysninger på visse betingelser. Dette må kun ske, hvis følgende betingelser er opfyldt.

 • En leverandør eller samlingsagentur har en berettiget interesse i Oles Pakkebil, som en påmindelse om en korrekt leveringsadresse, der opretholdes via Oles Pakkebil.
 • tysk politi, tysk toldmyndighed eller en lignende tysk myndighed, der er fastlagt i forbindelse med leveringsadresse-tjenesten mod modtageren.

Alle personoplysninger vil blive behandlet af Oles Pakkebil i overensstemmelse med loven, især forbundslovgivningen om databeskyttelse.

begrænsning

Alle krav mod Oles Pakkebil udløber inden for et år. I tilfælde af tilsigtet eller forsætlig grov uagtsomhed er forældelsesfristen tre år.

Begrænsningsloven begynder i slutningen af den dag, hvor forsendelsen blev overdraget til kunden. Hvis forsendelsen ikke er blevet afhentet, begynder vedtægtsloven med udløbet af den dag, hvorpå lagerperioden,som indgår i prisen, udløber.

Belægningens påstand

Uanset bestemmelsen i punkt 2.7 er Oles Pakkebil efter udløbet af opbevaringsperioden angivet i prislisten, berettiget til at anmode kunden om ,via e-mail, at afhente forsendelsen inden for en yderligere periode. Hvis forsendelsen ikke indsamles af kunden eller en person, der er autoriseret af ham inden for denne periode, har Oles Pakkebil ret til at udøve sit pant.

Afvigende regler

Aftaler, der afviger fra disse generelle vilkår og betingelser, skal være skriftlige.

Klausul om adskillelse

Skulle de enkelte bestemmelser i disse vilkår og betingelser være ugyldige, gælder de øvrige bestemmelser fortsat.

jurisdiktion

Jurisdiktion er flensburg

Harrislee, Marts 2019